gwarki

GALERIA

galeria

Aktualności

KONKURS!! OSIEDLE GWARKÓW-OSIEDLEM MOICH MARZEŃ

piątek, 02 październik 2015

REGULAMIN KONKURSU z dziedziny kultury
Pt OSIEDLE GWARKÓW – osiedlem MOICH MARZEŃ

1. Organizatorem konkursu jest Osiedle/Sołectwo GWARKÓW we współpracy z Urzędem Miasta Jastrzębie-Zdrój 
2. Konkurs ma na celu:
a) rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży, 
b) kształtowanie świadomości obywatelstwa lokalnego
c) promowanie osiągnięć dzieci i młodzieży uzdolnionych plastycznie
Termin realizacji konkursu: od 21 września do 21 października 2015
3. Miejsce realizacji konkursu: siedziba Zarządu Osiedla Gwarków ul. Wielkopolska 13
4. Uczestnikami konkursu mogą być (wiek, inne wymagania)
Dzieci w wieku od 3 do 12 lat 
5. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są (miejsce, czas) 
Siedziba Zarządu Osiedla Gwarków ul. Wielkopolska 13
6. Zasady wyłonienia zwycięzców :
Uczestnicy konkursu muszą przygotować pracę plastyczną wykonaną w dowolnej technice pt. OSIEDLE GWARKÓW- OSIEDLEM MOICH MARZEŃ. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, wiek i telefon kontaktowy. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu. Spośród wszystkich dostarczonych prac plastycznych wyłonimy zwycięzców w dwóch kategoriach wiekowych. Pierwsza kategoria wiekowa od 3 lat do 6 lat. W tej kategorii wyróżnimy I, II i III miejsce oraz dwa wyróżnienia. Druga kategoria wiekowa to od 7 lat do 12 lat. W tej kategorii wiekowej nagrodzimy I, II i III miejsce oraz dwa wyróżnienia. Razem nagrodzimy 10 osób. Zwycięzców będzie wybierać komisja konkursowa. Prace można oddawać u pani Całkiewicz sala nr 35 w Szkole Podstawowej nr 9, w sekretariatach Przedszkola nr 6 i 8 przy ul. Wielkopolskiej lub w czwartki w siedzibie Zarządu Osiedla ul. Wielkopolska 13 godz 17:18:00.
7. Nagrodami w konkursie są:
za zajęcie I – III miejsca – gry i zabawki
za zdobycie wyróżnienia – gry i zabawki
8. Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom (miejsce, czas)
Wyniki zostaną ogłoszone 30 października w siedzibie Zarządu Osiedla Gwarków, ul. Wielkopolska 13. Dane zwycięzców zostaną zamieszczone na portalu https://www.facebook.com/osiedlegwarkow. Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie o terminie odbioru nagród.
9. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
10. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu przez Organizatora zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku tekst jednolity Dz.U. z 2014r., poz.1182) w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu.
11. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
12. Skład komisji konkursowej: Członkowie Zarządu Osiedla:
Ewelina Auguścik
Adrian Nalbach
Kazimierz Janoska
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania prac zgłoszonych do konkursu bez wynagrodzenia, w celu promocji konkursu.