gwarki

GALERIA

galeria

Aktualności

Zebranie osiedla Gwarków

czwartek, 18 marzec 2010

 

We wtorek, 16 marca odbyło się zebranie Osiedla Gwarków. Oprócz mieszkańców wzięli w nim udział: przewodnicząca Rady Miasta Alina Chojecka, prezydent Franciszek Piksa, Maria Pilarska, naczelnik, Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, zastępca naczelnika Wydziału Prewencji KMP Jarosław Potępa oraz radni: Jerzy Lis, Grzegorz Matusiak, Janusz Tarasiewicz, Tadeusz Sławik, Tadeusz Markiewicz oraz przedstawiciele Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa”.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Gwarków Kazimierz Janoska odczytał sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2009. Podkreślił dobrą współpracę z placówkami oświatowymi, znajdującymi się na osiedlu, a także Miejską Biblioteką Publiczną. Wymienił wnioski, które zostały zgłoszone do budżetu miasta na rok 2010: Remont części rekreacyjnej Jaru Południowego łącznie z wykonaniem siedzisk oraz zaplecza socjalnego dla artystów tam występujących, remont schodów i instalacja oświetlenia pomiędzy Szkołą Podstawową nr 9 a ul. Małopolską, remont ciągu komunikacyjnego pieszego od bloku mieszkalnego 107 do Jaru Południowego, remont elewacji i kanalizacji deszczowej oraz drogi dojazdowej do PP nr 6. „Niestety nie zgodzono się z naszą propozycją, aby patrole straży miejskiej i policji odbywały się wspólnie. Niemożliwa też okazała się eliminacja spalania szkodliwych odpadów przez mieszkańców osiedla Tuwima” - mówił.

Spore emocje wywołała sprawa poruszona przez Stanisława Kukielaka, członka Zarządu oraz przewodniczącego Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów nr 12. Zgłosił on sprzeciw przeciwko działaniom Janusza Tarasiewicza i Sławomira Mianowski, członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa, którzy nie poparli przydzielenia dla Koła lokalu, znajdującego się w zasobach Spółdzielni. „Uważam, że taką decyzją udowodnili, że działają przeciwko interesowi mieszkańców i powinni zostać odwołani z funkcji członków Zarządu Osiedla”. Jednak prowadzący zebranie Kazimierz Janoska nie zdecydował się poddać tego wniosku pod głosowanie.

Dyskutowano również o chuliganach, którzy spędzają czas na klatkach schodowych, zakłócając spokój i dewastując mienie. Część lokatorów uznała, że działania policji są niewystarczające i mało skuteczne. Jednak Jarosław Potępa z KMP poinformował, że policjanci interweniują na każde wezwanie, i jeśli stwierdzą naruszenie prawa to podejmują stosowne działania.

K.B.