gwarki

GALERIA

galeria

Dokumenty

Protokół z zebrania zarządu 11.03.2015

Jastrzębie-Zdrój 11.03.2015

 

Protokół z zebrania zarządu osiedla Gwarków.

 

Lista obecności:

 1. Janoska Kazimierz
 2. Antos Manuela
 3. Auguścik Ewelina
 4. Foksowicz Roman
 5. Mikołajczyk Alina
 6. Nalbach Adrian
 7. Wójcik Sergiusz
 8. Żmudziński Sławomir

 

Przywitanie nowego zarządu przez przewodniczącego K. Janoska.

Porządek obrad.:

 1. Ustalono terminy posiedzeń Zarządu: 15 kwiecień, 13 maj godzina 17.00
 2. Wybrano osoby odpowiedzialne za organizację imprez i wycieczek: Mikołajczyk Alina, Nalbach Adrian.
 3. Ustalono stworzenie strony na facebooku i rewitalizacje strony internetowej. Odpowiedzialne osoby: Auguścik Ewelina, Foksowicz Roman, Wójcik Sergiusz
 4. Wybrano sekretarza zarządu: Wójcik Sergiusz
 5. Ustalono, że Antos Manuela zajmie się przeglądem infrastruktury ulic : Małopolskiej i Beskidzkiej, a Auguścik Ewelina ulicy Wielkopolskiej. Ustalono spotkanie w administracji nr1 w dniu 22.04.2015 o godzinie 11.00
 6. Ustalono dyżury członków zarządu: każda środa godzina 10-11, każdy czwartek godziny 17-18..

Dyzury:

12.03-Janoska Kazimierz

19.03-Mikołajczyk Alina

26.03-Nalbach Adrian

2.04-Foksowicz Roman

9.04-Auguścik Ewelina

7.05-Foksowicz Roman

11.06-Foksowicz Roman

 

 1. Janoska Kazimierz zwrócił się do Żmudzińskiego Sławomira o zorganizowanie spotkania z prezydent Anna Hetman w sprawie działania zarządu osiedla Gwarków.
 2. Janoska Kazimierz poinformował zebranych, że w miesiącu kwietniu zostaną dostarczone sadzonki drzew, które będą wysadzane na osiedlu.
 3. Na tym zebranie zakończono i podpisano.
 4. Protokołowała Mikołajczyk Alina