gwarki

GALERIA

galeria

ZARZĄD OSIEDLA

Skład Zarządu OSiedla Gwarków

Przewodniczący Zarządu Osiedla: Kazimierz Janoska

Członkowie Zarządu Osiedla:
1. Antos Manuela
2. Auguścik Ewelina
3. Foksowicz Roman
4. Mikołajczyk Alina
5. Nalbach Adrian
6. Wójcik Sergiusz-sekretarz